Urzadzenia do laminowania
Urządzenia do laminowania papieru i kartonu produkcji D&K charakteryzują się prostą obsługą, wysoką jakością pracy, długim okresem bezawaryjnej eksploatacji.
Urządzenia do jednostronnego laminowania
Urządzenia do dwustronnego laminowania
Urządzenia do wielkoformatowego laminowania
Urządzenia używane
Oferowane urządzenia używane przechodzą pełen przegląd techniczny w naszej firmie.
Zaproszamy do zapoznania się z aktualną ofertą urządzeń używanych.
Urządzenia