EUROPA SYSTEM

B2 – автоматическая линия для горячего ламинирования бумаги и картона.

JUPITER LANDSCAPE

B2 – automatyczna linia do termicznego jednostronnego laminowania papieru i kartonu zgodnie z kierunkiem druku.

TRITON PB SYSTEM B1

B1 – automatyczna linia do jedno i dwustronnego laminowania papieru i kartonu.

POLARIS SYSTEM

B1 – automatyczna linia do jednostronnego termicznego laminowania papieru i kartonu.